.::هر کی نیاد ضرر کرده %100::.

خیلی خیلی باحاله !!!

آموزش درست کردن آی دی مجازی در یاهو

یاهو مسنجر خود را باز کنید و از طریقmessenger روی myprofileکلیک کنید.

سپس creat/edit my profile را بزنید.

بعد وارد صفحه ساخت آیدی خواهید شد.creat new public profile را بزنید.

در اینجا شما می توانیدآیدی مجازی خود را بسازید.

Real Name : نام اصلی خود را بنو یسید.

Nickname   یک اسم مستعار بنو یسید.

    Location  نام کشور خود را به صورت مخفف بنو یسید .

Occupation, Marital Status, Gender, Age:

به ترتیب: از راست به چپ سن، جنسیت (مرد یا زن )، مجرد یا متاهل بودن، شغل خود را بنویسید.

E-mail Address: آدرس ایمیل خود را انتخاب میکنید و در گزینه بعد مشخص میکنید که آیا مایلید که ایمیل شما در پرو فایل نشان داده شود یا نه؟

Hobbies: در این قسمت سرگرمی خود را بنویسید.

Latest News   : آخرین اخبار را در مورد خود بنویسید.

Favorite Quote:چیزهایی که علاقه دارید .

Cool link1,2,3 , Home page: در گزینه اول آدرس وب یاسایت خود و در گزینه های بعد لینکهای مورد علاقه خود را بنویسید.

بعد از این که آیدیشما قبول شد وارد my yahooمی شوید این به معنی این است که آیدی شما مورد تائید قرار گرفته.

دو باره به صفحه اول باز گردید.

اکنون خواهید دید که دوآیدی دارید.اگر این طور نیست refresh را بزنید.شما می توانید تا شش آیدی به این ترتیب بسازید.در جلوی آیدی اصلی شماDefault  نوشته شده . میتوانید یک آیدی از بین آیدیها رابه عنوان اصلی انتخاب کنید برای این کار Make Default را که جلوی آیدی مورد نظرتان است را بزنید.پس از پایان کار finish editig را بزنید.

اکنون شما می توانید با تمام این آیدی ها وارد روم ها شو ید یا در یک زمان با چند فرد مورد نظرتون حرف بزنید.

 توجه. وارد کردن مشخصات حقیقی الزامی نیست فقط نامی که برای آیدی و پسورد وارد میکنید حقیقی باشد چون بعد باید با آن آیدی وارد شوید.   

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 9:27  توسط یوسف  |